Lore Lindu Lake Nationalpark / Sulawesi

Blick von der Seeseite Tomato / View from the lakeside Tomato